(151 - 170 m²) bolig - Fastpris Premium rengøringspakken

Boligen rengøres efter de punkter, som er beskrevet i "Premium rengøringspakken", og der regnes ikke på tidsforbrug. 

1.050,00 kr.