(171 - 190 m²) bolig - Fastpris Premium rengøringspakkenm²

Boligen rengøres efter de punkter, som er beskrevet i "Premium rengøringspakken", og der regnes ikke på tidsforbrug. 

1.125,00 kr.