(91 - 110 m²) bolig - Fastpris Premium rengøringspakken

Boligen rengøres efter de punkter, som er beskrevet i "Premium rengøringspakken", og der regnes ikke på tidsforbrug. 

800,00 kr.