(231 - 250 m²) bolig - Fastpris Standard rengøringspakken

Boligen rengøres efter de punkter, som er beskrevet i "Standard rengøringspakken", og der regnes ikke på tidsforbrug. 

1.100,00 kr.