Kørselstillæg

  • Der skal tilføjes et kørselstillæg til din booking.
  • Beregn kørselsafstand fra din adresse til Service2U's matrikel.
  • Klik her for beregning af afstand (kørselsrute i bil).
  • Tilføj et kørselstillæg til din booking, ud fra den beregnet afstand.

Priser på kørselstillæg